Binnen het beroepsgerichte programma kunnen deelnemers een traject in diverse beroepsrichtingen

volgen.

Eventueel wordt daarbij aandacht besteed aan taal- en rekenvaardigheden. Ook is in het kader van een

stage (individuele) training van werknemers- en presentatievaardigheden mogelijk.

 

Het beroepsgerichte programma is voor iedereen toegankelijk die in staat is om minimaal één werkproces

op niveau 1 van het beroepsonderwijs te volgen.

Met betrokken partijen worden afspraken gemaakt voor een periode van 12 maanden. Indien gewenst kan het traject met 12 maanden worden verlengd.

 

Uiteraard is het van belang om een beroepsrichting die kiezen die bij deelnemers past, maar ook een richting waarin de kans op werk in Friesland het grootst is. Praktijkschool Fryslân kan helpen bij het maken van de goede keuze.

Eventueel kunnen ook de volgende websites geraadpleegd worden:

  • Via de site KiesMBO kunnen deelnemers bekijken welke beroepsrichting ze aanspreekt. (De genoemde opleidingsduur is niet van toepassing voor de trajecten binnen Praktijkschool Fryslân).
  • Hier kunt u zien voor welke beroepsklassen veel werkgelegenheid is.
  • Hier worden voorbeelden genoemd van beroepprofessionals waar veel behoefte aan is.
  • Via de volgende links vindt u een totale lijst van beroepsrichtingen in Friesland waarbij de kans op werk ruim voldoende of goed is:

         Niveau 2

         Niveau 3

         Niveau 4

Beroepsgericht programma
gallery/koken2