De financiering van een traject is afhankelijk van de situatie van de jongere of (jong)volwassene.

Soms is onderwijsbekostiging mogelijk. In dit geval is een actuele toelaatbaarheidsverklaring van belang.

In andere gevallen worden de trajecten bekostigd vanuit de WMO, Jeugdwet, Participatiewet of anders.

 

In het geval van plaatsing op een dagbestedingsplek is er over het algemeen een indicatie voor dagbesteding nodig vanuit het gebiedsteam.

Voor elke casus kan aangeven worden welke financiering het meest passend is.

 

Financiering