Praktijkschool Fryslân is ontwikkeld om jongeren en (jong)volwassenen die niet in staat zijn om naar school te gaan, mogelijkheden tot onderwijs te bieden. Eventueel binnen een dagbestedingslocatie maar waar mogelijk binnen (of in samenwerking met) een bedrijf.

Dit onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de participatiemogelijkheden van deze doelgroep.

 

De programma's van Paktijkschool Fryslân worden vormgegeven door diverse (beschutte) leer-werkbedrijven, dagbesteding- of stageplekken), ondersteund door Portalis (VSO) en Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân.

Op dit moment wordt samen met het Friesland College, Nordwin College en ROC Friese Poort onderzocht of aanvullende programma's voor de doelgroep kunnen worden ontwikkeld.

 

Voor informatie over de landelijke Pilot Praktijkleren (een gezamenlijke pilot van de ministeries van OCW en SZW), zie de nieuwsberichten.

Over