Binnen het VMBO-programma kunnen deelnemers deelcertificaten of een diploma halen

binnen de volgende leerwegen:

 

  • Vmbo basisberoepsgericht
  • Vmbo kaderberoepsgericht
  • Vmbo gemengde leerweg
  • Vmbo theoretische leerweg

Het vmbo-programma is toegankelijk voor jongeren tot 18 jaar (of jongeren die ouder zijn en al in een examenprogramma zitten) en in staat zijn minimaal één vak in de basisberoepsgerichte leerweg te volgen.

 

Het traject loopt totdat de jongere een vmbo-diploma heeft behaald óf de keuze wordt gemaakt om een ander traject te gaan volgen.

Het vmbo-programma kan op elk moment in het jaar worden gestart.

VMBO
gallery/hout3