Praktijkschool Fryslân is bedoeld voor jongeren en (jong)volwassenen die (nog) niet in staat zijn om naar school te gaan. 

Redenen waarom iemand niet naar school kan zijn bijvoorbeeld: autisme, gedragsproblemen, sociale problematiek, een beperking, of hoge prikkelgevoeligheid.

Het gaat om jongeren  en jong-volwassenen die niet naar school kunnen maar wel in staat zijn om te leren.

Zij volgen bijvoorbeeld dagbesteding, zijn (beschut) aan het werk of hebben geen vaste daginvulling.

Voor wie?