Algemeen vormend onderwijs

(PO en VO)

De algemeen vormende programma’s bestaan uit primair of voortgezet onderwijs. Binnen het voortgezet onderwijs kunnen deelnemers deelcertificaten of een diploma halen. Over het algemeen gaat het om een vmbo-programma. Soms om een havo- of vwo-programma. De meeste jongeren volgen gedurende enkele uren per week onderwijs op individuele basis.

De programma’s zijn toegankelijk voor jongeren:

  • tot 18 jaar (of jongeren die ouder zijn en al in een examenprogramma zitten).
  • die niet in staat zijn om onderwijs op school te volgen. (Ook niet binnen speciale projecten of klassen binnen het (speciaal) onderwijs).
  • in staat zijn om minimaal één vak in de basisberoepsgerichte leerweg te volgen.

Voor jongeren die niet bij een school voor (speciaal) onderwijs staan ingeschreven is het vaak lastig om de bekostiging te regelen. In sommige situaties zijn er hier echter wel mogelijkheden toe.

“Het ging een tijdje niet goed met me. Drugs en foute vrienden, je weet wel. Maar nu doe ik dat allemaal niet meer. Ik ben nu elke dag hier. Dat is beter voor me. Maar ik wil hier niet m’n hele leven blijven hoor. Ik wil timmerman worden.”

Boy, 17 jaar (Oppositionele gedragsstoornis)

Algemeen vormend onderwijs

Lees meer

Beroepsvoorbereiding- en oriëntatie

Lees meer

Beroepsgerichte vorming

Lees meer