Beroepsgerichte vorming

Binnen het beroepsgerichte programma kunnen deelnemers een traject in diverse beroepsrichtingen volgen. Deze trajecten leveren een branche erkende praktijkverklaring op. Eventueel wordt daarbij aandacht besteed aan taal- en rekenvaardigheden. Ook is in het kader van een stage (individuele) training van werknemers- en presentatievaardigheden mogelijk.

Het beroepsgerichte programma is voor iedereen toegankelijk die in staat is om minimaal één werkproces op niveau 1 van het beroepsonderwijs te volgen. Het traject duurt over het algemeen één jaar. Indien gewenst kan het traject verlengd worden.

Uiteraard is het van belang om een beroepsrichting die kiezen die bij deelnemer past, maar ook een richting waarin de kans op werk in Friesland het grootst is. Praktijkschool Fryslân kan helpen bij het maken van de goede keuze. Eventueel kunnen ook de volgende websites worden geraadpleegd:

  • Via de site KiesMBO kunnen deelnemers bekijken welke beroepsrichting ze aanspreekt. (De genoemde opleidingsduur is niet van toepassing voor de trajecten binnen Praktijkschool Fryslân).
  • Hier kunt u zien wat de kansrijke beroepen in Friesland zijn.

“Ik kan niet zo goed met mensen. Daarom lukte het op school niet. Maar hier begrijpen ze me en laten ze me met rust. Ik ben best goed met computers. Ik wil wel leren programmeren. En misschien hacker worden.”

Freddie, 26 jaar (Autisme spectrum stoornis , angststoornis)

Algemeen vormend onderwijs

Beroepsvoorbereiding- en oriëntatie

Beroepsgerichte vorming