De leerplek

De jeugdigen of jongvolwassenen leren op de plek waar zij verblijven.
Dat is bijvoorbeeld een dagbesteding- of een leer-werkplek.

Hier vindt u een overzicht van mogelijke leer-werkplekken voor de beroepsgerichte trajecten.
Voor de beroepsgerichte trajecten geldt dat de locatie moeten voldoen aan de volgende eisen:

Diverse beroepsrichtingen

De organisatie is erkend als leerbedrijf.

De organisatie zet zowel (jeugd)hulpverleners als vakbekwame beroepsprofessionals in.

De organisatie heeft ervaring met diverse ontwikkelingsproblematiek.

De organisatie is ervaren in het multidisciplinair samenwerken.

De organisatie zorgt voor kennisdeling met andere (beschutte) leer-werkbedrijven.

Algemeen vormend onderwijs

Lees meer

Beroepsvoorbereiding- en oriëntatie

Lees meer

Beroepsgerichte vorming

Lees meer