Financiering

De financiering voor jeugdigen die een programma volgen vanuit een school voor primair of voortgezet onderwijs, is er sprake van onderwijsbekostiging. In dit geval is over het algemeen een actuele toelaatbaarheidsverklaring van belang.

Een beroepsgericht programma wordt over het algemeen gevolgd door jongeren of jongvolwassenen die niet meer op een school staan ingeschreven. Als zij (gedeeltelijk) in staat zijn om te werken, wordt het programma gefinancierd vanuit de Participatiewet. Als zij zijn aangewezen op dagbesteding, wordt het programma gefinacierd vanuit de WMO of Jeugdwet. (Relevant in dit kader is ook het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen‘ dat de overstap van dagbesteding naar werk mogelijk maakt). In enkele gevallen is vanwege projectfinanciering subsidie beschikbaar.

Voor elke situatie kan aangeven worden welke financiering het meest passend is, uitgaande van de wettelijke kaders.

Algemeen vormend onderwijs

Lees meer

Beroepsvoorbereiding- en oriëntatie

Lees meer

Beroepsgerichte vorming

Lees meer