Filmmateriaal

Film ‘Onderwijs op een andere locatie’, ouders en samenwerkingsverband, 2020

LEO Middel Vandaag, beroepsgerichte programma’s voor jongeren die niet naar school kunnen, 2020

SDG-Nederland, gemeente/professionals over inclusief onderwijs, voorbeeld Praktijkschool Fryslân, 2019

Evenementenfilmpje beroepenmarkt (voor jongeren die niet naar school kunnen), 2019

Film ‘Excelleren onder voorwaarden’, hoogbegaafde kinderen aan het woord, 2019

Film ‘Van dagbesteding naar erkende beroepsvaardigheid’, drie jongeren aan het woord, 2018

Artikelen & publicaties

Advies 'Steeds inclusiever' 6-2020
SDG Nederland 18-11-2019
Leeuwarder Courant 15-1-2019
Het Friesch Dagblad 25-9-2019
Leeuwarder Courant 25-9-2019
SDG Nederland 18-11-2019

De landelijke Pilot Praktijkleren

Fryslân Werkt!
Friesland College
ROC Friese Poort
Leeuwarder Courant
Rondom vandaag, Sneek