Voor wie

Praktijkschool Fryslân is bedoeld voor jongeren en (jong)volwassenen die (nog) niet in staat zijn om naar school te gaan. Redenen waarom iemand niet naar school kan zijn bijvoorbeeld: autisme, gedragsproblemen, sociale problematiek, een beperking, of hoge prikkelgevoeligheid. Het gaat om jongeren en jong-volwassenen die niet naar school kunnen maar wel in staat zijn om te leren. Zij volgen bijvoorbeeld dagbesteding, zijn (beschut) aan het werk of hebben geen vaste daginvulling.

Algemeen vormend onderwijs

Beroepsvoorbereiding- en oriëntatie

Beroepsgerichte vorming